Интензивни курс енглеског језика

ObukaУпознаје полазнике са основама граматике и вокабуларом енглеског језика на нижем средњем степену. Курс обухвата читање, писање, разумевање и говор језика чије се познавање оцењује, заједно са познавањем граматике и вокабулара по завршетку обуке. Полагањем теста полазник добија сертификат за ниво познавања енглеског језика.

Трајање курса 20 радних дана, 1 месец.

Дневно се похађа 3 часа.

- Садржај курса обухвата упознавање полазника са граматичким структурама и вокабуларом који одговара нижем средњем нивоу познавања енглеског језика, као и развијање језичких вештина преко различитих тема.

- У оквиру граматике преко одређених тема се обрађују следеће граматичке јединице: глаголска времена, глаголски облици за изражавање будућности, изрази за изражавање количине, чланови, поређење придева, придеви, глаголи и непромењиви глаголски облици.

- Обука се изводи у оквиру вежби на којима се комбиновањем елемената традиционалног и комуникативног метода развијају све језичке вештине (слушање, читање, говор и писање). На интерактиван начин учи се и вежба вокабулар и граматика.

Оцењивање се врши по појединачним вештинама.

  • За слушање је потребно: да се могу разумети прости изрази који се односе на уобичајене теме из свакодневног живота, једноставне описе личности, места и догађаја из прошлости и садашњости.
  • За читање је потребно разумети суштину једноставног текста, који има врло мало непознатих речи и конструкција, и пронаћи информације у тексту који се бави свакодневним темама.
  • За говор је потребно да се могу једноставним речима, у неколико реченица описати личне ситуације, резимирати најважније информације које су у вези са темом разговора и исказати властито мишљење. Да се могу на једноставан начин испричати догађаји из прошлости и изразити планови за будућност, затим могућност учествовања у размени једноставних реченица код одговора на питања која не захтевају дуго излагање нити заузимање личног става.
  • За писање је потребно да се може на једноставан начин, у краћој али логички организованој и повезаној целини описати и и представити одређена особа и њене животне прилике. Затим, да се може испричати прича, описати град, написати разгледница и попунити формулар. Општи смисао треба да буде јасан, уз толерисање могућих језичких грешака.
  • За граматику и вокабулар је потребно да се могу правилно употребити једноставне језичке структуре и применити основна граматичка правила.