Обука за армираче


Упознаје полазнике са основама струке, технологијом занимања и практичним радом кроз које се стичу неопходна сазнања и вештине за самостално обављање послова армирача. Успешним завршетком обуке полазници добијају одговарајуће сертификате.

Трајање курса – 2 месеца.

240 сати, односно 6 сати дневно

 

Курс за армираче састоји се из 2 модула: 1. Основи струке, у трајању од 20 часова, 2. Технологија занимања (теоријски део), који траје 60 часова и технологија занимања (практични део) трајања 160 часова.

Циљеви обуке:

1. Модулу су: Стицање знања о основама грађевинске струке и објектима, упознавање основних група грађевинских радова. Стицање знања о основама техничког цртања и читања планова. Сазнања у спровођењу и унапређивању безбедности и здравља на раду. Затим стицање знања о изворима опасности у оквирима радне средине и могућностима заштите, те прихватање сазнања о неопходности примене заштитних мера.

Циљ теоријског дела технологије занимања која обухвата:

1. део Модула 2 је: стицање потребних и теоријских знања неопходних за самостално обављање послова армирача.