Обука за молере

Obuka za molere

Обука траје укупно 2 месеца, по 5 часова дневно.

Обука се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски део је садржан у 80 часова, а практични део у 160 часова. Они се наизменично комбинују у 240 часова у складу са модулима којих има 6.

Прва два модула обухватају Основе занимања и Заштиту на раду чији су исходи учења препознавање врсте грађевинских објеката и врсте радова, као и препознавање опасности, примену заштитних мера и указивање прве помоћи. Ови модули трају по 6 часова и знања која их обухватају се стичу теоријски.

Трећи модул обухвата Теорију боја. Исходи учења овог модула су познавање техника мешања боја, слагање и употреба у простору и препознавање врста премаза по саставу и примени. Трећи модул траје укупно 18 часова од којих је 12 теоријских, а 6 практичних.

Четврти модул полазнике упознаје са Алатима и прибором за рад. Исходи учења доводе до препознавања и основне употребе алата и прибора, ходање на мердевинама, припрему нових површина за бојење и уклапање старих боја са зидова, дрвета и метала. Курс траје укупно 12 часова, 6 теоријских и 6 практичних.

Пети модул обухвата широко знање и примену у Бојењу зидова и плафона. Овај модул траје укупно 114 часова од којих је 28 теоријских, а 86 практичних.

Шести модул обухвата знање Бојења дрвених и металних површина, он укупно траје 84 часа, од којих су 22 теоријски, а 62 практчни.

Циљ обуке > је стицање теоријских и практичних сазнања неопходних за самостално обављање молерских послова.