Обука за почетнике у бизнису

Обучава почетнике, уводи их у иновације, стандарде квалитета и заштите животне средине. Упознаје их са правилима извоза, маркетинга и управљањем пројектима, након чега незапослена лица добијају неопходна сазнања за покретање властитог посла.

Намењен је незапосленим лицима која су заинтересована за покретање властитог посла и на тај начин се самозапосле. Покренут у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом Бачке семинар је урађен по високоразвијеним методологијама усклађених са захтевима ЕУ.

Трајање семинара 30 часова, 5 радних дана, 6 часова дневно.

Семинар се састоји од 6 модула који свеобухватно приказују могућности пословања и обрађују се по 5 часова:

  1. Модул – Обука за почетнике у пословању – Start up, по методологији Националне агенције за регионални развој (NARR).
  2. Модул – Увод у иновације, по методологији NARR-a.
  3. Модул – Преглед стандарда квалитета и заштите животне средине, по методологији NARR-a
  4. Модул – Извозници по први пут, по методологији NARR-a
  5. Модул – Маркетинг и продаја, по методологији Регионалне развојне агенције Бачка.
  6. Модул > – Управљање пројектним циклусом, по методологији РРА Бачка (методологија колеџа Европе)

Завршетком овог семинара незапослена лица добијају неопходна сазнања о покретању властитог посла.