ArchiCad

Упознаје полазнике са радом у ArchiCad-u16, израдом 2D и 3D текстуалних и графичких архитектонских документација за уобичајени графички пројекат чије се познавање оцењује по завршетку обуке. Полагањем теста полазник добија одговарајући сертификат.

Трајање курса је распоређено на 10 радних дана, односно 50 часова.

Полазник дневно похађа по 5 часова.

Специфичност групе: oобука је намењена Архитектама, Грађевинским инжењерима, Грађевинским техничарима, Архитектонским техничарима, односно техничким лицима из области грађевинске индустрије, неопходна је основна рачунарска писменост и техничко знање из грађевинске струке (могућност укључивања особа са инвалидитетом)

Време и начин евалуације усвојених знања и вештина: Питања и додговори, 10 минута у оквиру сваке едукационе јединице. Самосталан рад током целе обуке. Практична вежба око један час. Испитни задатак, укупно 7 часова.

У току овог курса кандидати се обучавају за самосталан рад у софтверском пакету ArchiCAD 16, кроз упоредни рад на пројекту једног пословног објекта, на основу књиге „ArchiCAD 14 ОСНОВЕ – Интерактивни водич“ уз додатна, детаљнија објашњења и провере знања.

Након завршеног курса кандидат је оспособљен за самосталан рад у АрцхиЦАД 16, односно да изради сву потребну, стандардну 2D и 3D графичку и текстуалну архитектонску документацију за уобичајени грађевински објекат.