Добродошли у Едукативни Центар

Оснивач Едукативног центра је Влада АП Војводине

Циљ Едукативног центра је превенција дугорочне незапослености, помоћ у стицању нових знања и вештина ради лакшег запошљавања и подршка развоју предузетништва, стварање претпоставки за отпочињање пословања и квалитетно улагање у обучавање и образовање заинтересованих лица.

Основни задатак Едукативног центра је да у што ефикаснијој мери смањи негативне последице спорих промена образовног система и омогући школовање одређених образовних профила тражених од послодаваца.
Највећи постојећи раскорак је у усклађивању професионалне образовне структуре незапослених на евиденцији јавног сервиса и потреба послодаваца на локалном и регионалном тржишту рада, првенствено у занимању III степена образовања.

Циљне групе којима су намењене обуке:

  • Незапослени, дугорочно незапослени, посебно са ниским степеном образовања или без квалификација
  • Запослени
  • Особе са посебним потребама
  • Жене са тржишта рада, старији грађани, мањине
  • Особе које су напустиле школовање