Home » Obuke

03
Mar 2020
Najava obuka za naredni period

Najava obuka za naredni period

U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama se nastavljaju obuke zadatom dinamikom. Poput ostalih, ove obuke su u potpunosti besplatne za nezaposlena lica sa teritorije AP Vojvodine koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.     Termini obuka su: 09.03.2020. Obuka za frizera 09.03.2020. Obuka za manikir 09.03.2020. Obuka za […]

29
Aug 2012
Jezici

Jezici

Intenzivni kurs nemačkog jezika Namenjen je polaznicima koji dosada nisu imali priliku da uče nemački jezik. Intenzivni kurs nemačkog jezika upoznaje polaznike sa osnovnim pravilima fonetike, gramatičkim i sintaksičkim strukturama, kao i osnovnim vokabularom prisutnim u svakodnevnoj komunikaciji. Više o kursu i prijava. Intenzivni kurs engleskog jezika Upoznaje polaznike sa osnovama gramatike i vokabularom engleskog […]

29
Aug 2012
Biznis obuke

Biznis obuke

Obuka za početnike u biznisu Obučava početnike, uvodi ih u inovacije, standarde kvaliteta i zaštite životne sredine. Upoznaje ih sa pravilima izvoza, marketinga i upravljanjem projektima, nakon čega nezaposlena lica dobijaju neophodna saznanja za pokretanje vlastitog posla. Više o obuci i prijava. Obuka iz knjigovodstva Cilj obuke je sticanje bazičnih znanja iz oblasti računovodstva i […]

29
Aug 2012
Privreda

Privreda

Obuka za bravare Obuka omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština neophodnih za samostalno obavljanje poslova bravara. Struktura obuke se sastoji iz pripremnih radova, izbora odgovarajućih materijala standardnih oblika i dimenzija. Sastavni deo obuke je i održavanje metalnih konstrukcija i skela. Više o obuci i prijava. Obuka za molere Cilj obuke je sticanje teorijskih […]

29
Aug 2012
Informatika i informacione tehnologije

Informatika i informacione tehnologije

Intenzivni kurs informatike Upoznaje polaznke sa osnovama rada na personalnom računaru. Kurs obuhvata poznavanje osnova informatike, Windows-a, Libre Office Writter-a (MC Word), Libre Office Calc-a (MC Excel) i interneta čije se poznavanje ocenjuje po završetku obuke. Polaganjem testa polaznik dobija sertifikat za osnovni nivo poznavanja informatičkih veština. Više o kursu i prijava.