Java – osnove računarskog programiranja

 

Bazično osposobljavanje za posao programera u programskom jeziku Java. Cilj kursa je da polaznici usvoje algoritamski način razmišljanja i objektno-orijentisani način pristupa programskom problemu učeći Java programski jezik.

40 časova (4 časa dnevno)4