Nadzorni odbor

Predsednica:

  • Snežana Ivaniš

 

Članice:

  • Bojana Šašić
  • Kristina Pastor