Najave

  • Engleski jezik - početni nivo (A1 i A2) i srednji nivo (B1 i B2)
  • Nemački jezik - početni nivo (A1 i A2) i srednji nivo (B1 i B2)
  • Limar - monter termoizolacionih panela
  • Znakovni jezik - A1 i A2 nivo
  • Osnovna informatička obuka
  • Obuka za Microsoft Office 365
  • Gerontonegovatelji
  • Frizeri
  • Pedikir i manikir
  • Poslovni protokol