Najave

 

 

 

 

 

Obuke za koje je preciziran datum:

  • Lični pratilac deteta - 30. septembar
  • Gerontonegovatelji - 30. septembar
  • Web programiranje i dizajn - napredni nivo - 30. septembar
  • Engleski jezik (nivo A1.2) - 1. oktobar
  • Rukovaoci građevinskim mašinama - 7. oktobar

 

Obuke čiji datum ćemo naknadno objaviti:

  • Office365
  • Obuka za ličnog pratioca deteta
  • Obuka za kuvare