Najave

  • Osnovna informatička obuka
  • Engleski jezik početni
  • Rukovaoci građevinskim mašinama
  • Obuka za pedikir
  • Obuka za limara
  • Obuka za molera
  • Obuka za zidara
  • Obuka za ručno tkanje
  • Obuka iz preduzetništva