Najave

Obuke koje je preciziran datum:

  • Obuka za zavarivače (sa teritorije Grada Novog Sada) 
  • Office365 - 16.04.

 

Obuke čiji datum ćemo naknadno objaviti:

  • Menadžer za marketing na društvenim mrežama
  • Osnovna informatička obuka
  • Znakovni jezik (Nivo A1)
  • Poslovni i diplomatski protokol