Najave

 

 

 

 

 

Obuke za koje je preciziran datum:

  • Termini obuka će biti naknadno objavljeni

Obuke čiji datum ćemo naknadno objaviti:

  • Office365
  • Engleski jezik
  • Obuka za zavarivače (sa teritorije Grada Novog Sada)
  • Obuka za ličnog pratioca deteta
  • Obuka za kuvara
  • Obuka za vođenje poslovnih knjiga