O centru

Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je jedna od najmodernijih obrazovnih ustanova u Srbiji i regionu.
Osnovan je od strane Vlade AP Vojvodine i usmeren je ka stručnom obrazovanju i obučavanju nezaposlenih i zaposlenih osoba.

Naš cilj je prevencija dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, stvaranje pretpostavki za otpočinjanje poslovanja i kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica.

Promovišemo lični i profesionalni razvoj osoba koje pohađaju naše obuke i pružamo im kvalitetno obrazovanje kroz praktično orijentisane obuke.

Obuke su prilagođene aktuelnim potrebama u privredi i omogućavaju lakše snalaženje u svetu promena.

Edukativni centar | Educational Center