Opremljenost

- kapacitet centra približno 4000 polaznika godišnje

- preko 80 računara za obuke iz oblasti informacionih tehnologija

- restoran za ishranu i obuke polaznika

- sobe za smeštaj polaznika

- savremene mašine i alati za praktičan rad polaznika

- 2 bagera i kamion za obuku rukovalaca građevinskim mašinama, kombi za prevoz polaznika na praktičnu nastavu

- veštačka stena za obuke i rekreaciju, po standardima Evropskog saveza za sportsko penjanje