Opremljenost

– kapacitet centra približno 4000 polaznika godišnje

– preko 80 računara za obuke iz oblasti informacionih tehnologija

– restoran za ishranu i obuke polaznika

– sobe za smeštaj polaznika

– savremene mašine i alati za praktičan rad polaznika

– 2 bagera i kamion za obuku rukovalaca građevinskim mašinama, kombi za prevoz polaznika na praktičnu nastavu

– veštačka stena za obuke i rekreaciju, po standardima Evropskog saveza za sportsko penjanje