Obuka za operatera na numerički upravljanom strugu

Na obuci se vrši osposobljavanje polaznika za korišćenje tehničke dokumentacije mehaničke obrade i upoznavanje sa merama bezbednosti i zaštitom na radu u industriji i osnovama merenja u proizvodnji. Polaznici se takođe upoznaju sa sa osnovama tehnologije obrade rezanjem, struganjem, bušenjem, glodanjem i brušenjem, kao i mašinama kojima se obavljaju ovi poslovi i praktičan rad na njima.

traje 240 časova