Obuka za stare zanate – slikanje na svili

Obuka nezaposlenih lica i njihovo osposobljavanje za rad u radionicama za izradu predmeta sa svilom. program obuhvata proces oslikavanja marama, ešarpi i odevnih predmeta, kroz sve segmente, od skice do osnovnog proizvoda. Nakon završenog kursa polaznici su osposobljeni i da samostalno izvode manje formate u tehnici slikanje na svili.
Na taj način podstiče se razvoj jednog vida umetničkog stvaralašva koje je kod nas dosta zapostavljeno.

110 časova