Obuka za stare zanate – Vitraž

Obuka nezaposlenih lica i njihovo osposobljavanje za rad u radionicama za izradu vitraža.Nakon završenog kursa polaznici su osposobljeni i da samostalno izvode manje formate u tehnici vitraža.
Na ovaj način postavila bi se osnova za obuku izrade vitraža, ali i rada sa staklom. Polaznicima bi bilo omogućeno da se upoznaju sa staklom kao materijalom, što predstavlja veliku nepoznanicu za većinu ljudi, iako nas ono okružuje. Na taj način podstiče se razvoj jednog vida umetničkog stvaralašva koje je kod nas dosta zapostavljeno.

100 časova