Obuka za zanimanje stolar – tesar

Opšti ishodi obuke su izvedeni iz tehnološkog procesa i redosleda operacija kod poslova stolar-tesar. Sticanje znanja, veština, umeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završene obuke samostalno obavlja poslove stolara-tesara, odnosno ono što će polaznik biti u stanju da uradi po završetku obuke.

Usvajanje znanja o pravilnoj primeni propisa iz zaštite na radu, korišćenju zaštitnih sredstava i zaštiti okoline.

 

240 časova (5 časova dnevno)