Obuke u toku

Obuke koje su trenutno u toku u Edukativnom centru:

  • Nemački jezik - nivo A1.1
  • Rukovaoci građevinskim mašinama
  • Lični pratilac deteta
  • Web programiranje i dizajn - osnovni nivo
  • Frizer
  • Pedikir
  • Manikir
  • Vođenje poslovnih knjiga