Obuke u toku

Obuke koje su trenutno u toku u Edukativnom centru:

  • Obuka za zavarivače (sa teritorije Grada Novog Sada)
  • Kuvari
  • Nemački jezik (nivoi A1.1, A1.2 i A2.1)
  • Engleski jezik (nivo A1.1)
  • Osnovna informatička obuka
  • Znakovni jezik (nivo A2)
  • Web programiranje i dizajn - osnovni nivo
  • Lični pratilac deteta