Obuke u toku

Obuke koje su trenutno u toku u Edukativnom centru:

  • Web programiranje i dizajn - osnovni nivo
  • Web programiranje i dizajn - napredni nivo
  • Nemački jezik - nivo A1.1
  • Engleski jezik - nivo A2.2
  • Rukovaoci građevinskim mašinama
  • Obuka za kuvare