Obuke u toku

Obuke koje su trenutno u toku u Edukativnom centru:

  • Obuka za zavarivače (sa teritorije Grada Novog Sada)
  • Kuvari
  • Gerontonegovatelji
  • Rukovaoci građevinskim mašinama
  • Nemački jezik (nivoi A1.1 i A1.2)
  • Znakovni jezik - Nivo A1