Obuke u toku

Obuke koje su trenutno u toku u Edukativnom centru:

  • Engleski jezik (nivoi A1.2 i A2.1)
  • Obuka za kuvare
  • Nemački jezik (Nivo A1)
  • Obuka za vođenje poslovnih knjiga
  • Web programiranje i dizajn