Obuke u toku

Obuke koje su trenutno u toku u Edukativnom centru:

  • Nemački jezik - nivo A1.2
  • Rukovaoci građevinskim mašinama
  • Lični pratilac deteta
  • Vođenje poslovnih knjiga
  • Kuvari
  • Zavarivači
  • Gerontonegovatelji