Obuke

Niži srednji kurs engleskog jezika

Upoznavanje polaznika sa gramatičkim strukturama i vokabularom koji odgovara nižem srednjem nivou poznavanja engleskog jezika i razvijanje jezičkih veština preko različitih tema. Više o kursu.

Intenzivni kurs engleskog jezika

Upoznaje polaznike sa osnovama gramatike i vokabularom engleskog jezika na nižem srednjem stepenu. Kurs obuhvata čitanje, pisanje, razumevanje i govor jezika čije se poznavanje ocenjuje, zajedno sa poznavanjem gramatike i vokabulara po završetku obuke. Polaganjem testa polaznik dobija sertifikat za nivo poznavanja engleskog jezika. Više o kursu.

Intenzivni kurs nemačkog jezika

Namenjen je polaznicima koji dosada nisu imali priliku da uče nemački jezik. Intenzivni kurs nemačkog jezika upoznaje polaznike sa osnovnim pravilima fonetike, gramatičkim i sintaksičkim strukturama, kao i osnovnim vokabularom prisutnim u svakodnevnoj komunikaciji. Više o kursu.

Intenzivni kurs informatike

Upoznaje polaznike sa osnovama rada na personalnom računaru. Kurs obuhvata poznavanje osnova informatike, Windows-a, Libre Office Writter-a (MC Word), Libre Office Calc-a (MC Excel) i interneta čije se poznavanje ocenjuje po završetku obuke. Polaganjem testa polaznik dobija sertifikat za osnovni nivo poznavanja informatičkih veština. Više o kursu.

Obuka za bravare

Obuka omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština neophodnih za samostalno obavljanje poslova bravara. Struktura obuke se sastoji iz pripremnih radova, izbora odgovarajućih materijala standardnih oblika i dimenzija. Sastavni deo obuke je i održavanje metalnih konstrukcija i skela. Više o obuci.

Obuka za molere

Cilj obuke je sticanje teorijskih i praktičnih saznanja neophodnih za samostalno obavljanje molerskih poslova. Obuka traje ukupno 2 meseca. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Više o obuci.

Obuka za armirače

Upoznaje polaznike sa osnovama struke, tehnologijom zanimanja i praktičninim radom kroz koje se stiču neophodna saznanja i veštine za samostalno obavljanje poslova armirača. Uspešnim završetkom obuke polaznici dobijaju odgovarajuće sertifikate. Više o obuci.

Obuka za zidare

Upoznaje polaznike sa osnovama građevinarstva, svojstvima materijala i njihovom upotrebom, osnovama tehničkog crtanja i preventivama zaštite na radu. Ocenjivanje se vrši na osnovu praktičnih radova i poznavanja teorijskih odrednica nakon čega su polaznici osposobljeni za zidarske radove što će biti verifikovano odgovarajućim sertifikatima. Više o obuci.

Obuka za početnike u biznisu

Obučava početnike, uvodi ih u inovacije, standarde kvaliteta i zaštite životne sredine. Upoznaje ih sa pravilima izvoza, marketinga i upravljanjem projektima, nakon čega nezaposlena lica dobijaju neophodna saznanja za pokretanje vlastitog posla. Više o obuci.

Obuka iz knjigovodstva

Cilj obuke je sticanje bazičnih znanja iz oblasti računovodstva i knjigovodstva, zarada novčanih tokova i osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje jednostavnih operacija u domenu rada knjigovođe uz pomoć savremene informacione tehnologije. Više o obuci.

Obuka za zavarivače

Obučava polaznike sa oblastima varenja, elektro-varenjem sa atestom i elektrolučnim zavarivanjem, te sa zaštitom, opremom, varovima i praktičnim radom, nakon čega će biti osposobljeni za poslove varenja za šta će dobiti odgovarajući sertifikat. Više o obuci.

Obuka za rad na visini

Obuka je namenjena za sva zanimanja  u oblasti geologije, rudarstva i metalurgije, poljoprivrede, šumarstva i obrade drveta, geologije, brodogradnje, mašinstva i obrade metala, elektrotehnike, telekomunikacija, hemije, geodezije, saobraćaja, obrazovanja, zdravstva i fizičke kulture i sporta. Više o obuci.

Sportsko tehničko penjanje

Obuka je namenjena nastavnicima fizičkog  vaspitanja i svim licima zainteresovanim za rekreaciju. Trajanje obuke: 17 časova. Više o obuci.