Osnovna informatička obuka

Obuka u Edukativnom centru

Upoznavanje polaznika sa radom u operativnom sistemu Windows 7, kao i raad programima Writter i Calc iz programskog paketa Libre Office. Osnovna računarska pismenost i elementarno poznavanje rada personalnog računara.

 

80 časova (4 časa dnevno)