Obuka za armirača-betonirca

Opšti ishodi obuke su izvedeni iz tehnološkog procesa i redosleda operacija kod poslova ugradnje armatura u elemente i konstrukcije od betona. Oni opisuju opšte rezultate učenja, odnosno ono što će polaznik biti u stanju da uradi po završetku obuke, kao i stručne kompetencije, odnosno sposobnosti da se prema definisanom standardu ili dobroj i uobičajenoj praksi obave konkretne radne uloge, funkcije, dužnosti i znanja koja su potrebna za uspešno obavljanje posla armirača-betonirca.

Usvajanje znanja o pravilnoj primeni propisa iz zaštite na radu, korišćenju zaštitnih sredstava i zaštiti okoline.

 

240 časova (5 časova dnevno)