Niži srednji kurs engleskog jezika

Knjige
Kurs traje ukupno 60 časova, odnosno četiri nedelje.
Polaznici dnevno pohađaju po 3 školska časa
Sadržaj kursa obuhvata upoznavanje polaznika sa gramatičkim strukturama i vokabularom koji odgovara nižem srednjem nivou poznavanja engleskog jezika i razvijanje jezičkih veština preko različitih tema.
U okviru gramatike obrađuju se glagolska vremena, modalni glagoli, vremenske i uslovne rečenice i trpno glagolsko stanje.

Obuka se izvodi u okviru vežbi na kojima se kombinovanjem elemenata tradicionalnog i komunikativnog metoda razvijaju sve jezičke veštine. Na interaktivan način uče se vokabular i gramatika.