Obuka za rad na visini – visinski radnik

Obuka za rad na visini

 

Visinski radnik (monter, skelar, tesar, krovopokrivač)

Program je formiran za potrebe neposrednih izvršioca zahtevnijih radova na:
rešetkastim konstrukcijama,
skelama,
fiksnim i mobilnim merdevinama,
kranovima i kranskim stazama,
krovnim konstrukcijama
Prilagođava se konfiguraciji terena na kome se radovi izvode i tehnikama radova specifičnim za nabrojana tipska radna mesta i opasnostma koje se pri tome javljaju.
Polaznici će naučiti osnovne visinske tehnike i načine zaštite od pada prilikom penjanja i rada na konstrukcijama. Naučiće kako spustiti unesrećenu osobu (iz različitih situacija na konstrukciji) primenom jednostavnih spasilačkih sistema ili različitih delova specifične opreme za spašavanje i evakuaciju. 

34 časova (14 teorije + 20 pra. rada)