Pomoćnik molera

Obuka ua zanimanje pomoćnik molera:

Opšti ishodi obuke su izvedeni iz tehnološkog procesa i redosleda operacija kod poslova pomoćnika molera. Oni opisuju opšte rezultate učenja, odnosno ono što će polaznik biti u stanju da uradi po završetku obuke, odnosno sposobnosti da se prema dobroj praksi obave konkretne radnje, koje su potrebna za uspešno obavljanje posla molera.

 

120 časova (4 časa dnevno)