Poslodavci

Kako da koristim usluge Edukativnog centra ako:

  • želim da angažujem radnika koji je već na obuci u Edukativnom centru
  • želim da doobrazujem, prekvalifikujem svoje zaposlene radnike
  • želim da za moje potrebe obučite nezaposlena lica određenog profila (iz određenog mesta) kako bih mogao sa njima da sklopim ugovor o radu

Da bi prošao sa što manje troškova, poslodavac treba da kontaktira Edukativni centar kako bi dobio informaciju da li je ta obuka već u toku i da li može da se upozna sa polaznicima, da prati njihovu obuku, da se upozna sa programom obuke i da eventualno na kraju obuke potpiše ugovor o radu sa polaznikom koji je uspešno završio obuku.

Ako ta obuka nije u toku, poslodavac se može obratiti lokalnoj samoupravi (Lokalnom savetu za aktivne mere zapošljavanja) kako bi saznao da li je predviđena i finansirana takva obuka za određeni obim nezaposlenih iz te samouprave.

U slučaju da nije, obraća se NSZ i saznaje da li će oni finansirati takvu obuku.

Za sve ostale specifične zahteve obraća se direktno Edukativnom centru.