U petak, 7. juna 2024. godine, predstavnice Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama učestvovale su na okruglom stolu pod nazivom: „Unapređenje kvaliteta rada javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih“, koji je održan u prostorijama Gourmet centra u Vrdniku, sa početkom u 10 časova.

Okrugli sto je okupio predstavnike svih nacionalnih institucija zaduženih za pitanja razvoja i kvaliteta stručnog obrazovanja i obuka, predstavnike institucija obrazovanja odraslih (JPOA), koji su imali iskustva u realizaciji programa obuka i završnih ispita neformalnog obrazovanja odraslih, predstavnike srednjih stručnih škola koje imaju akreditovanu delatnost obrazovanja odraslih i druge zainteresovane institucije i pojedince.

Cilj okruglog stola bio je razmatranje dva važna aspekta osiguranja kvaliteta rada organizacija koje se bave obrazovanjem odraslih – JPOA:  organizacija završnog ispita koji je zasnovan na ishodima učenja, kao i samovrednovanje u funkciji unapređivanja prakse JPOA. Učesnici okruglog stola imali su priliku da u toku diskusije razmene svoja dosadašnja iskustva i znanja iz pomenutih oblasti kvaliteta rada, da razgovaraju o izazovima sa kojima se susreću, ali i da čuju primere dobre prakse, što će značajno doprineti povećanoj efikasnosti i unapređenju kvaliteta rada JPOA.