Obuke

Akreditovane obuke

U rešenju koje je 23. marta 2022. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 62-29/2021/3 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa Obuke za rukovaoca aparatima za elektrolučno zavarivanje.

Cilj obuke: Osposobljavanje polaznika/polaznica da usvoje veštine i znanja koja su potrebna za uspešno obavljanje posla zavarivanja, elektro-zavarivanjem sa atestom i elektrolučnim zavarivanjem. Korišćenjem zaštitne opreme, upoznavanjem sa varovima i kroz praktičan rad polaznici će biti osposobljeni za poslove zavarivanja.

Ishodi učenja:

 • Planiranje, priprema i organizovanje zavarivačkih radova
 • Kontrola kvaliteta opreme prema propisima i normativima
 • Očuvanje zdravlja, okoline i bezbednosti na radu pri izvođenju zavarivačkih radova
 • Zavarivanje postupkom elekrolučnog (REL, MIG, MAG, TIG) zavarivanja

 

Trajanje obuke: 270 sati (75 sati teorijske i 195 sati praktične nastave)

Stručne kompetencije koje se stiču:

 • Zavarivanje postupkom elektrolučnog zavarivanja
 • Kontrola kvaliteta opreme prema propisima i normativima
 • Kontrola rada pri zavarivanju

Vrsta javne isprave: UVERENJE za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije Bravar zavarivač.

*Uverenje se smatra pravno validnim i moguće ga je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 10. maja 2022. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 62-112/2021/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa Obuke za rukovaoca bagerom i utovarivačem. 

Cilj obuke: Osposobljavanje polaznika/polaznica za samostalno rukovanje i održavanje bagera i utovarivača kroz teorijski (osnovi principi i procesi u radu na bageru i utovarivaču, tehničke karakteristike bagera i utovarivača i materijala sa kojima radi, propisi i standardi bezbednosti i zaštite na radu, načini njihove primene) i praktični (spretno i pravilno upravljanje i rukovanje bagerom i utovarivačem, osnovno održavanje bagera i utovarivača, vođenje potrebne evidencije).

Ishodi učenja:

 • Pripremanje, planiranje i organizovanje rada na bageru i utovarivaču
 • Osiguranje kvaliteta sopstvenog rada u radnom okruženju prema propisima i normativima
 • Primena načela bezbednosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova
 • Komuniciranje sa kolegama i klijentima
 • Rukovanje bagerima i utovarivačima prema načinu prenosa pogona na radne elemente
 • Sticanje samostalnosti i odgovornosti u obavljanju poslova
 • Upravljanje sopstvenim karijernim razvojem

Trajanje obuke: 195 sati (58 sati teorijske i 137 sati praktične nastave)

Stručne kompetencije koje se stiču:

 • Organizacija, planiranje rada i priprema bagera i utovarivača
 • Rukovanje bagerom i utovarivačem
 • Preventivno održavanje bagera i utovarivača
 • Primena mera zaštite na gradilištu i pri rukovanju bagerom i utovarivačem

Vrsta javne isprave: UVERENJE za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije Rukovalac građevisnkom mehanizacijom.

*Uverenje se smatra pravno validnim i moguće ga je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 13. juna 2022. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 62-113/2021/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa Obuke za rukovaoca viljuškarom. 

Cilj obuke: Osposobljavanje polaznika/polaznica za samostalno obavljanje poslova pripreme, pregleda i upotrebe viljuškara uz poštovanje mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Polaznik/polaznica se obučava za proveru ispravnosti viljuškara pre puštanja u rad, za upravljanje i rukovanje viljuškarom, kontrolu rada svih sklopivih sredstava i otklanjanje manjih kvarova tokom rada, reagovanje u slučaju nezgode ili nesreće, popunjavanje odgovarajuće dokumentacije o viljuškaru i teretu, kao i smeštanje i obezbeđenje tereta.

Ishodi učenja:

 • Planiranje, priprema i organizovanje rada na viljuškaru
 • Osiguranje kvaliteta sopstvenog rada u radnom okruženju prema propisima i normativima
 • Primena načela bezbednosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova,zaštita životne sredine i zaštita od požara
 • Komuniciranje sa kolegama i klijentima
 • Rukovanje viljuškarima koje pokreće motor na TNG (tečni naftni gas), benzin (dizel) ili elektromotori
 • Prenos robe pomoću viljuškara
 • Sticanje samostalnosti i odgovornosti u obavljanju poslova
 • Upravljanje sopstvenim karijernim razvojem

Trajanje obuke: 195 sati (59 sati teorijske i 136 sati praktične nastave)

 

Stručne kompetencije koje se stiču:

 • Priprema i provera ispravnosti viljuškara pre puštanja u rad
 • Upravljanje i rukovanje viljuškarom
 • Preventivno održavanje viljuškara
 • Preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara

 Vrsta javne isprave: UVERENJE za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije Rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta.

*Uverenje se smatra pravno validnim i moguće ga je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 22. aprila 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-033/2019/4 navedeno  je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa  programa obuke Izvođenje procedura estetskog manikira. 

Cilj obuke: Osposobljavanje polaznika/polaznica da usvoje veštine i znanja koje su potrebne za samostalno obavljanje jednostavnih operacija vezanih za manikirsku struku (samostalno obavljanje osnovnog manikirskog tretmana u kozmetičkim/manikir salonima za muškarce i žene), kao i osposobljavanje polaznika/polaznica za odgovarajući način ponašanja i vladanja na radnom mestu.

Ishodi učenja:

 • Rukuje potrebnim alatom, priborom i aparatima
 • Prepoznaje strukturu nokta
 • Raspoznaje različite oblike noktiju
 • Prepoznaje najučestalije promene i bolesti na noktima i, u tim slučajevima, pristupa merama zaštite na radu na adekvatan način
 • Oblikuje i seče nokte
 • Oblikuje i seče nokatnu ploču
 • Obrađuje zanoktice
 • Lakira nokatnu ploču
 • Izvodi proces pilinga šake
 • Masira šake
 • Izvodi osnovne manikirske procedure (oblikuje nokte – francuski i engleski manikir)

 

Trajanje obuke: 150 sati (30 sati teorijske i 120 sati praktične nastave)

Stručne kompetencije koje se stiču:

 • Organizovanje rada
 • Kultura profesionalnih aktivnosti
 • Obavlja poslove manikira

Vrsta javne isprave : UVERENJE za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije za kvalifikaciju Manikir-pedikir.

*Uverenje se smatra pravno validnim i moguće ga je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 10. maja 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-032/2019/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa obuke Izvođenje procedura estetskog pedikira.

Cilj obuke: Osposobljavanje polaznika/polaznica da usvoje veštine i znanja koje su potrebne za samostalno obavljanje jednostavnih operacija vezanih za pedikirsku struku (samostalno obavljanje osnovnog – estetskog – pedikirskog tretmana u kozmetičkim/pedikir salonima za muškarce i žene), kao i osposobljavanje polaznika/polaznica za odgovarajući način ponašanja i vladanja na radnom mestu.

Ishodi učenja:

 • Pravilno koriste alat, pribor i materijal za rad u pedikirskoj struci
 • Oblikuju, seku i lakiraju nokatnu ploču
 • Obrađuju zanoktice
 • Masiraju stopala
 • Izvode parafinski tretman stopala
 • Prepoznaju najučestalije promene i bolesti na stopalima i noktima
 • Prepoznaju proces keratizacije i utvrđuju lokaciju hiperkeratoze
 • Ukazuju prvu pomoć u slučaju hemijskih i mehaničkih povreda
 • Prilagođavaju komunikaciju korisnicima pedikirskih usluga poštujući profesionalno-etičke norme i vrednosti

           Trajanje obuke: 150 sati (30 sati teorijske i 120 sati praktične nastave)

Stručne kompetencije koje se stiču:

 • Organizovanje rada
 • Kultura profesionalnih aktivnosti
 • Obavlja poslove pedikira

Vrsta javne isprave: UVERENJE za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije za kvalifikaciju Manikir-pedikir.

*Uverenje se smatra pravno validnim i moguće ga je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 29. oktobra 2020. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-034/2019/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa obuke Nega i oblikovanje kose šišanjem.

Cilj obuke: Osposobljavanje polaznika/polaznica da usvoje veštine i znanja koje su potrebne za samostalno obavljanje osnovnih elemenata radnji vezanih za struku (samostalno obavljanje jednostavnih operacija u frizerskim salonima za muškarce i žene), kao i osposobljavanje polaznika/polaznica  za odgovarajući način ponašanja i vladanja na radnom mestu.

Ishodi učenja:

 • Pravilno rukuje alatom i materijalom potrebnim za rad
 • Procenjuje spoljni izgled kose i utvrđuje karakteristike pojedinih vrsta kosa
 • Prepoznaje bolesti vlasišta
 • Prilagođava tehniku pranja kose potrebi i želji korisnika usluge
 • Prilagođava masažu kosmatog dela glave želji korisnika usluge
 • Oblikuje kosu šišanjem (ravno, stepenasto i bubi kopf šišanje)
 • Oblikuje kosu šišanjem (klasično, srednje, nisko i visoko šišanje)
 • Oblikuje kosu šišanjem (moderno šišanje)
 • Vrši stanjivanje i proređivanje kose
 • Koristi električnu mašinicu za šišanje
 • Oblikuje frizuru pomoću fena i četke
 • Obezbeđuje tehničke uslove u smislu bezbednosti i zaštite zdravlja
 • Ukazuje prvu pomoć u slučaju hemijskih i mehaničkih povreda
 • Prilagođava komunikaciju korisnicima frizerskih usluga poštujući profesionalno-etičke norme i vrednosti

Trajanje obuke: 200 sati (50 sati teorijske i 150 sati praktične nastave)

Stručne kompetencije koje se stiču:

 • Organizovanje rada
 • Komunikacija sa korisnikom usluga i kolegama
 • Pranje kose
 • Masiranje kosmatog dela glave
 • Primena tretmana i preparata za negu kose
 • Oblikovanje frizure
 • Feniranje kose
 • Izrada frizure po stilu i nameni

Vrsta javne isprave: UVERENJE za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija iz standarda kvalifikacije za kvalifikaciju Frizer.

*Uverenje se smatra pravno validnim i moguće ga je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 18. januara 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-023/2019/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa obuke Engleski jezik – niži početni nivo (A1).

Cilj obuke: Upoznavanje polaznika/polaznica sa elementarnim gramatičkim strukturama i vokabularom, kao i razvijanje jezičkih veština kroz različite teme i svakodnevne situacije, kao što su: porodica; stil života; prostor u kojem živimo, šta umemo i ne umemo da radimo, nekad i sad.

Opšti ishodi učenja:

 • Prepoznavanje i upotreba nematernjeg jezika (u skladu sa nivoom)
 • Prepoznavanje osnovnih reči i fraza koje se odnose na svakodnevnicu
 • Razvijanje kapaciteta da se razumeju, pročitaju i napišu proste rečenice kao što su neka obaveštenja, posteri i katalozi, rečenice koje se tiču opisa slobodnog vremena, ličnog predstavljanja i mesta stanovanja
 • Razumevanje, prepoznavanje i upotreba rečenica koje se odnose na jednostavne radnje iz prošlosti
 • Postavljanje pitanja i odgovaranje na ista u najjednostavnijoj formi koja se tiču svakog pojedinca lično i njihovog neposrednog okruženja

Trajanje obuke: 60 sati (40 sati teorijske i 20 sati praktične nastave).

 • modul A1.1 traje 30 sati
 • modul A1.2 traje 30 sati

Vrsta javne isprave: POTVRDA o savladanom programu Obuke za engleski jezik A1 za stečene kompetencije na nivou A1 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

*Potvrda se smatra pravno validnom i moguće ju je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 18. januara 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-024/2019/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa obuke Engleski jezik – viši početni nivo (A2).

Cilj obuke: Upoznavanje polaznika/polaznica sa elementarnim gramatičkim strukturama i vokabularom, kao i razvijanje jezičkih veština kroz različite teme i svakodnevne situacije, kao što su: porodica; stil života; prostor u kojem živimo, šta umemo i ne umemo da radimo, nekad i sad.

Opšti ishodi učenja:

 • Razumevanje suštine kraćeg ili dužeg govora, pod uslovom da je tema relativno poznata
 • Razumevanje ljudi kada razgovaraju i daju neke jasne instrukcije, pričaju priče kao i vesti na radiju
 • Čitanje sa razumevanjem kratkih priča
 • Samostalno pronalaženje specifičnih, predvidljivih informacija o jednostavnim svakodnevnim temama
 • Korišćenje određenih rečenica i fraza kako bi se opisala sopstvena porodica, drugi ljudi, životni uslovi, obrazovanje
 • Opisivanje događaja iz prošlosti
 • Opisivanje planova za budućnost

Trajanje obuke: 60 sati (40 sati teorijske i 20 sati praktične nastave).

 • modul A2.1 traje 30 sati
 • modul A2.2 traje 30 sati

Vrsta javne isprave: POTVRDA o savladanom programu Obuke za engleski jezik A2 za stečene kompetencije na nivou A2 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

*Potvrda se smatra pravno validnom i moguće ju je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 18. januara 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-025/2019/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa Engleski jezik – niži srednji nivo (B1).

Cilj obuke: Upoznavanje polaznika/polaznica sa elementarnim gramatičkim strukturama i vokabularom, kao i razvijanje jezičkih veština kroz različite teme i svakodnevne situacije, kao što su: svet, države i ljudi u njima, vreme, događaji iz prošlosti i planovi za budućnost.

Opšti ishodi učenja:

 • Razumevanje suštine jasnog standardnog govora o poznatim stvarima u radnom okruženju i o događajima u okviru slobodnog vremena
 • Izražavanje sopstvenih emocija, misli i stavova i razumevanje kada ih drugi ljudi ispoljavaju kroz govor ili pisanje
 • Lakše ostvarivanje komunikacije na putovanjima
 • Uspešno opisivanje događaja, sopstvenih snova i ambicija
 • Razumevanje većine TV emisija koje su zasnovane na svakodnevnim dešavanjima
 • Prepričavanje prostijih priča i filmova

Trajanje obuke: 60 sati (40 sati teorijske i 20 sati praktične nastave)

 • modul B1.1 traje 30 sati
 • modul B1.2 traje 30 sati

Vrsta javne isprave: POTVRDA o savladanom programu Obuke za engleski jezik B1 za stečene kompetencije na nivou B1 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

*Potvrda se smatra pravno validnom i moguće ju je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 18. januara 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-026/2019/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa obuke Engleski jezik – viši srednji nivo (B2).

Cilj obuke: Upoznavanje polaznika/polaznica sa elementarnim gramatičkim strukturama i vokabularom, kao i razvijanje jezičkih veština kroz različite teme i svakodnevne situacije, kao što su porodica, prijatelji, stil života, putovanja.

Opšti ishodi učenja:

 • Razumevanje suštine jasnog standardnog govora o poznatim stvarima u radnom okruženju i o događajima u okviru slobodnog vremena
 • Izražavanje sopstvenih emocija, misli i stavova i razumevanje kada ih drugi ljudi ispoljavaju kroz govor ili pisanje
 • Lakše ostvarivanje komunikacije na putovanjima
 • Uspešno opisivanje događaja, sopstvenih snova i ambicija
 • Razumevanje većine TV emisija koje su zasnovane na svakodnevnim dešavanjima
 • Prepričavanje prostijih priča i filmova

Trajanje obuke: 60 sati (40 sati teorijske i 20 sati praktične nastave)

 • modul B2.1 traje 30 sati
 • modul B2.2 traje 30 sati

Vrsta javne isprave: POTVRDA o savladanom programu Obuke za engleski jezik B2 za stečene kompetencije na nivou B2 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

*Potvrda se smatra pravno validnom i moguće ju je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 30. marta 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-027/2019/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa Nemački jezik – niži početni nivo (A1).

Cilj obuke: Upoznavanje polaznika/polaznica sa elementarnim gramatičkim strukturama i vokabularom, kao i razvijanje jezičkih veština kroz različite teme i svakodnevne situacije, kao što su: porodica, stil života, prostor u kojem živimo, zdravlje, šta umemo i ne umemo da radimo, nekad i sad.

Opšti ishodi učenja:

 • Prepoznavanje osnovnih reči i fraza koje se tiču njih samih i njihovog okruženja, kada se govori jasno i laganim temppom
 • Čitanje i razumevanje prostih rečenica (npr. neka obaveštenja, posteri, katalozi, rečenice koje se tiču opisa slobodnog vremena, ličnog predstavljanja, mesta stanovanja i jednostavne radnje iz prošlosti
 • Postavljanje pitanja i odgovaranja u najjednostavnijoj formi, na dobro poznate teme vezane za polaznike i njihovo okruženje
 • Pisanje jednostavnih rečenica

Trajanje obuke:  60 sati (40 sati  teorijske i 20 sati  praktične nastave)

 • modul A1.1 traje 30 sati
 • modul A1.2 traje 30 sati

Vrsta javne isprava: POTVRDA o savladanom programu Obuke za nemački jezik A1 za stečene kompetencije na nivou A1 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

*Potvrda se smatra pravno validna i moguće ju je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 30. marta 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-028/2019/4 navedeno je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa Nemački jezik – viši početni nivo (A2).

Cilj obuke: Upoznavanje polaznika/polaznica sa elementarnim gramatičkim strukturama i vokabularom, kao i razvijanje jezičkih veština kroz različite teme i svakodnevne situacije, kao što su: porodica, stil života, prostor u kojem živimo, zdravlje, šta umemo i ne umemo da radimo, nekad i sad.

Opšti ishodi učenja:

 • Razumevanje suštine kraćeg ili dužeg govora, ako je tema relativno poznata
 • Čitanje kratkih i jednostavnih tekstova, pronalaženje informacija o jednostavnim svakodnevnim temama (npr. novine)
 • Pisanje kratkih, jednostavnih beležaka i poruka vezanih za neposredne potrebe (napisati pismo, prijaviti se za posao, zahvaliti nekom)
 • Sklapanje kratkih gramatički tačnih rečenica vezanih za događaje iz sadašnjosti i prošlosti, ali i budućnosti.

Trajanje obuke:  60 sati (40 sati  teorijske i 20 sati praktične nastave)

 • modul A2.1 traje 30 sati
 • modul A2.2 traje 30 sati

Vrsta javne isprava: POTVRDA o savladanom programu Obuke za nemački jezik A2 za stečene kompetencije na nivou A2 Evropskog okvira za poznavanje jezike.

*Potvrda se smatra pravno validna i moguće ju je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 30. marta 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-029/2019/4 navedeno  je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa Nemački jezik – niži srednji nivo (B1).  

Cilj obuke: Upoznavanje polaznika/polaznica sa elementarnim gramatičkim strukturama i vokabularom, kao i razvijanje jezičkih veština kroz različite teme i svakodnevne situacije, kao što su: svet, države i ljudi u njima, vreme, događaji iz prošlosti i planovi za budućnost.

Opšti ishodi učenja:

 • Razumevanje standardnog govora o poznatim stvarima iz života, komunikacije, rada i slobodnog vremena
 • Izražavanje u jednostavnim rečeničnim formama (npr. da se ispriča priča ili poveže radnja filma/knjige i opiše reakcija)
 • Opisivanje u jednostavnim frazama iskustva,snova, događaja, ambicija i sl.
 • Razgovaranje o temama koje su poznate ili od ličnog interesa (npr. porodica, hobi, posao, putovanja)
 • Snalaženje na putovanjima u području gde se govori nemački jezik

Trajanje obuke : 60 sati (40 sati teorijske i 20 sati praktične nastave)

 • modul B1.1 traje 30 sati
 • modul B1.2 traje 30 sati

Vrsta javne isprave: POTVRDA o savladanom programu Obuke za nemački jezik B1 za stečene kompetencije na nivou B1  Evropskog okvira za poznavanje jezika.

*Potvrda se smatra pravno validna i moguće ju je upisati u radni dosije.

U rešenju koje je 30. marta 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610-04-030/2019/4 navedeno  je da je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, dobio status JPOA (javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih), te da ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu načina ostvarivanja programa obuka, kadra, prostora, nastavnih sredstava i potrebne opreme za izvođenje programa Nemački jezik – viši srednji nivo (B2).  

Cilj obuke:  Upoznavanje polaznika/polaznica sa elementarnim gramatičkim strukturama i vokabularom, kao i razvijanje jezičkih veština kroz različite teme i svakodnevne situacije, kao što su: porodica, prijatelji, stil života, putovanja.

Opšti ishodi učenja:

 • Učestvovanje u diskusijama o poznatim temama i iskazivanje stavova i mišljenja
 • Razumevanje Tv vesti i programa o tekućim događajima
 • Razumevanje dijaloga na standardnom dijalektu
 • Čitanje vesti, članaka i izveštaja koji se bave savremenom problematikom
 • Čitanje knjiga savremenih proznih pisaca
 • Pisanje detaljnijeg teksta o širokom spektru tema vezanih za polaznikova interesovanja

Trajanje obuke: 60 sati (40 sati teorijske i 20 sati praktične nastave)

 • modul B2.1 traje 30 sati
 • modul B2.2 traje 30 sati

Vrsta javne isprave : POTVRDA o savladanom programu Obuke za nemački jezik  B2  za stečene kompetencije na nivou B2 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

*Potvrda se smatra pravno validna i moguće ju je upisati u radni dosije.

Ostale obuke

Cilj ovog kursa je da se polaznici steknu osnovna znanja iz engleskog jezika, upoznaju strukture iz gramatike, leksike, i da steknu vokabular koji odgovara jezičkom standardu Evropskog jezičkog okvira za osnovni i srednji nivo, te da razviju jezičke veštine obrađujući njima prilagođene teme.
Obim obuke: 60 časova.

Cilj ovog kursa je da polaznici steknu znanja iz nemačkog jezika, upoznaju  strukture iz gramatike, leksike, i da steknu vokabular koji odgovara jezičkom standardu Evropskog jezičkog okvira za osnovni i srednji nivo, te da razviju jezičke veštine obrađujući njima prilagođene teme.
Obim obuke: 60 časova.

Nivo A1 – Osposobljavanje šire društvene zajednice za znakovni jezik u cilju bolje komunikacije i dostupnosti gluvih i nagluvih osoba na teritoriji Vojvodine i promocija Znakovnog jezika.Kurs znakovnog jezika trebao bi polaznicima da omogući komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama u različitim situacijama.

Obim obuke: 48 časova

Nivo A2 – Osposobljavanje šire društvene zajednice za znakovni jezik u cilju bolje komunikacije i dostupnosti gluvih i nagluvih osoba na teritoriji Vojvodine i promocija Znakovnog jezika.

Obuka je namenjena polaznicima koji su stekli uverenje o savladanoj obuci A1 (početni nivo). Polaznici će u skolpu obuke biti upoznati sa osnovnom leksikom znakovnog jezika i osnovnim pojmovima o strukturi i sintaksi znakovnog jezika, kao i teorijskim i praktičnim postavkama znakovnog jezika.

Obim obuke: 96 časova

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za samostalnu izradu statičkih web prezentacija. 

Program obuke obuhvata:

 • Uvod u Internet i Web tehnologije
 • Postavljanje sadržaja na web stranicu upotrebom HTML5 jezika
 • Stilizovanje postavljenog sadžaja upotrebom CSS3 tehnologije
 • Kreiranje dinamičkog sadržaja i obradu formi upotrebom JavaScript programskog jezika
 • Postavljanje prezentacije na internet upotrebom Github servisa

Obim obuke: 80 časova.

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za samostalnu izradu dinamičkih web aplikacija. 

Program obuke obuhvata:

 • Objektno orijentisano programiranje u JavaScript-u
 • Rad sa JSON-om i API servisima
 • Uvod u JavaScript biblioteke otvorenog koda – rad sa jQuery-jem
 • Podešavanje izgleda web strana pomoću Bootstrap biblioteke
 • Kreiranje dinamičke web aplikacije upotrebom Vue.js radnog okvira
 • Postavljanje aplikacije na internet pomoću Firebase servisa

Obim obuke: 80 časova.

Cilj obuke je upoznavanje, kao i rad u programima iz programskog paketa „Microsoft Office 365“. Obukom se  postavljaju temeljna znanja koje kasnije polaznicima obuke omogućavaju nadogradnju i dalje usavršavanje iz oblasti upotrebe programskog paketa „Microsoft Office 365“. Obuka obuhvata nastavne teme i jedinice koje su neophodne za razumevanje funkcionisanja i upotrebu aplikacija u sklopu programskog paketa „Microsoft Office 365“.

Obim obuke: 40 časova.

Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa radom u operativnom sistemu „Windows“, kao i rad u programima iz programskog paketa „Microsoft Office“. Polaznici tokom obuke imaju mogućnost sticanja znanja iz oblasti poslovne informatike kao i multimedije. Obukom se  postavljaju temeljna znanja koje kasnije polaznicima obuke omogućavaju nadogradnju i dalje usavršavanje iz oblasti Informacionih tehnologija. Obuka obuhvata nastavne teme i jedinice koje su neophodne za savremeno poslovanje i ispunjavanje zahtevima tržišta.

Obim obuke: 80 časova.

Sticanje bazičnih znanja iz oblasti socijalne zaštite i negovateljstva s aspekta potreba funkcionisanja staračkih domaćinstava i osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje operacija u domenu pružanja pomoći i nege članovima staračkih domaćinstava kroz 15 različitih  modula (Teorija nege, postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj, posmatranje bolesnika, centralni nervni sistem, kardiovaskularni sistem, sistem za disanje, sistem organa za varenje, mokraćni organi, opšta nega bolesnika, posmatranje kontrola i evidentiranje vitalnih znakova, posmatranje izlučevina, nauka o lekovima, bol, san, ophođenje sa osobom koja umire).
Obim obuke: 240 časova

Osposobljavanje polaznika da usvoje veštine i znanja koja su potrebna za uspešno obavljanje posla zavarivanja. Kroz 4 modula zavarivanja MIG-MAG, REL (elektrolučno zavarivanje), 311 gasno zavarivanje i TIG – zavarivanje sa argonom, polaznici će se obučiti za razne položaje u zavarivanju. Pored toga će se obučiti da prepoznaju određene tehnike i položaje zavarivanja  sa zaštitnom opremom, varovima i praktičnim radom,  nakon čega će biti osposobljeni za poslove zavarivanja.

Obim obuke: 360 časova.

Osposobljavanje polaznika za samostalno rukovanje građevinskom mašinom – bagerom i rovokopačem. Osposobljavanje za samostalan rad; sticanje i razvijanje radnih navika i radne discipline; razvijanje pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi; razvijanje odgovornosti i preciznosti pri obavljanju rada i izvođenju radnih operacija, efikasno i bezbedno obavljanje rada uz pravilnu primenu propisa iz zaštite na radu i korišćenja zaštitne opreme.
Obim obuke: 260 časova.

Opšti cilj programa je izgradnja kapaciteta pružaoca usluga potrebnih za realizaciju usluge – Lični pratilac deteta. Upoznavanje sa svim fazama razvoja usluge Lični pratilac deteta kao i razvijanje veština za adekvatno obavljanje posla ličnog pratioca deteta i ostvarivanje pune saradnje  sa porodicom i akterima vaspitno-obrazovnog procesa.
Obim obuke: 24 časa.

Osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje jednostavnih operacija u frizerskim salonima za žene, sticanje bazičnih znanja iz oblasti nege, šišanja, izrada frizura i bojenje kose.
Obim obuke:  110 časova.

Polaznicima omogućava samostalno obavljanje protetike nokta, uklanjanje uraslih noktiju, obrada žuljeva i ostalih neravnina i promena na stopalu. Ova obuka ima za cilj osposobljavanje polaznika da samostalno, kvalitetno i stručno obavlja poslove u sklopu ovog zanimanja. Praktično savladavanje programa odvija se u našem kabinetu pod stručnim nadzorom nastavnika. Obuka se odvija u grupama od 6 do 8 polaznika.
Obim obuke: 60 časova.

Osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje jednostavnih operacija da steknu znanje, veštine i kompetencije potrebne za izvođenje estetsko – dekorativne nege noktiju i masažu ruku, stavlja pakovanja, seče i oblikuje nokte i zanoktice.

Polaznik stiče veštine engleskog manikira, zatim ukrašavanja i umetničkog dizajniranja nokta ali i veštinu nadogradnje noktiju gel i akril metodom. Praktično savladavanje programa odvija se u našem kabinetu pod stručnim nadzorom nastavnika. Obuka se odvija u grupama od 8 do 10 polaznika.
Obim obuke: 60 časova.

Cilj programa obuke je osposobljavanje polaznika za negu mladalačke, zrele i problematične kože lica. Polaznik stiče veštinu da odredi tip kože, uradi piling i masažu lica, izvrši čišćenje i dezinfekciju lica, upotrebi adekvatnu masku, pakovanje i kremu, primenjuju znanja o nezi i lečenju kože, raznim tretmanima lica i tela pomoću aparata. da primenjuje znanje o higijensko tehničkim merama zaštite, kao i o ličnoj i radnoj higijeni.
Obim obuke: 120 časova.

Cilj obuke za kuvare je osposobljavanje polaznika za izradu kulinarskih  proizvoda.  Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Tokom obuke polaznici stiču osnovna znanja i veštine iz oblasti kulinarstva, što im omogućava uspešno uključivanje u profesiju.
Obim obuke: 240 časova.

Sticanje bazičnih znanja iz oblasti računovodstva i knjigovodstva, zarada i novčanih tokova i osposobljavanje u pogledu jednostavnih operacija u domenu rada knjigovođe.
Obim obuke: 320 časova

Cilj održavanja obuke je obezbeđivanje višeg nivoa znanja i veština potencijalnih preduzetnika. Podizanjem niova preduzetničkih znanja i veština, kao i preduzetničke kulture otvara se mogućnost  formiranja novih privrednih subjekata što će dovesti do smanjenja nezaposlenosti kroz samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta.

Sertifikat ove obuke je uslov na mnogim konkursima za dodelu subvencija za samozapošljavanje na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou.
Obim obuke: dva radna dana.

Cilj ove obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti menadžmenta i marketinga na društvenim mrežama. Po završetku obuke polaznici početnog nivoa biće u mogućnosti da samostalno vode stranice na društvenim mrežama, kao i da samostalno osmišljavaju i realizuju marketing kampanje. Polaznici će steći sva neophodna znanja koja će im omogućiti da njihove marketing kampanje budu efikasno realizovane, odnosno da uspešno planiraju i razrađuju strategiju klijenata uz digitalne nastupe.

Obim obuke: 72 časa.

Cilj ovog kursa je da polaznici steknu osnovna znanja iz mađarskog jezika, upoznaju strukture iz gramatike, leksike i da steknu vokabular koji odgovara jezičkom standardu Evropskog jezičkog okvira za osnovni nivo, te da razviju jezičke veštine obrađujući njima prilagođene teme.
Obim obuke: 80 časova.

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za primenu metoda i tehnika šminkanja od pripreme kože, nege, primene preparata i procedura šminkanja do kreiranja, stilizovanja i aplikovanja profesionalne i korektivne šminke.

Cilj ovog kursa je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti komunikologije. Po završetku obuke, polaznici obuke biće upoznati sa osnovama i veštinama uspešnog komuniciranja i prenošenjem poruka. Polaznici obuke će biti upoznati sa osnovama neverbalne komunikacije i različitostima tipova ljudi. Pažnja polaznika se usmerava na ostvarivanje i način komuniciranja sa specifičnim socijalnim grupama.
Nastavne teme koje polaznik savlada:

 • Uvod u komunikologiju;
 • Prenošenje poruka;
 • Veština komuniciranja;
 • Neverbalna komunikacija;
 • Tipovi ljudi;
 • Timska komunikacija;
 • Upravljanje konfliktima;
 • Komunikacija sa specifičnim socijalnim grupama

Obim obuke: 6 časova.

Cilj obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti komunikologije i upoznaju se sa veštinama uspešnog komuniciranja i prenošenja poruka prema poslodavcima.

Obuka je osmišljena kao vid podrške nezaposlenim licima koja konkurišu za posao radi bolje pripreme.

 

Obim obuke: 6 časova

Cilj obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti komunikologije i upoznaju se sa veštinama uspešnog komuniciranja i prenošenja poruka u radnom okruženju.

Pažnja polaznika se usmerava na pravila poslovnog ponašanja kao i na moguće probleme u poslovnoj komunikaciji.

 

Obim obuke: 10 časova

Cilj obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti komunikologije i upoznaju se sa veštinama uspešnog komuniciranja i prenošenja poruka.

Polaznici će biti upoznati sa ulogom i tipovima rukovodilaca, stilovima rukovođenja ali i sa konfliktima u komunikaciji. Polaznici će dobiti preporuke za razvoj svojih komunikacijskih veština i veština upravljanja.

 

Obim obuke: 6 časova

Cilj obuke je upoznavanje, kao i rad sa audio, video i fotografskom opremom. Obukom se postavljaju temeljna znanja koja kasnije polaznicima omogućavaju nadogradnju i dalje usavršavanje iz oblasti upotrebe audio-video tehnike i fotografije.
Obuka obuhvata nastavne teme koje su neophodne za razumevanje funkcionisanja i upotrebu softvera i hardvera za proizvodnju multimedijalnog sadržaja.

Obim obuke: 12 časova.

Osposobljavanje polaznika za uspešno obavljanje posla molera uz pravilnu primenu propisa iz zaštite na radu i korišćenje zaštitne opreme.

Neke od nastavnih tema koje polaznici treba da savladaju su:

 • Upoznavanje sa zanimanjem molera
 • Upoznavanje sa programom i tehnologijom rada;
 • Uloga molerskih radova
 • Upoznavanje sa osnovnim bojama;
 • Obračun utroška materijala i radnog vremena za molerske radove

Obim obuke: 240 časova.

 

Cilj obuke je upoznavanje i osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje jednostavnih operacija iz oblasti rada na visini, bezbednosti i zdravlja na radu i prve pomoći. Nakon završene obuke, polaznici će biti sposobni da uoče i prepoznaju potencijalne izazove za rad na visini, primene mere za očuvanje bezbednosti i na bezbedan način sprovedu radne operacije.

Obim obuke: 56 časova.

Cilj obuke je upoznavanje sa opremom i osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje radnih operacija za montiranje solarnih fotonaponskih sistema.

 

Obim obuke: 40 časova.

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za samostalno i uspešno projektovanje uz pomoć računara „CAD“.
Svrha obuke je da svaki polaznik stekne potrebna znanja i veštine u vezi sa radom i modifikovanjem „3D“ objekata i izradom sklopova i tehničke dokumentacije.
Obim obuke: 60 časova.

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za samostalno i uspešno programiranje i obradu na „CNC“ mašinama i alatkama (strugovi, glodalice) za obradu metala.
Svrha obuke je da svaki polaznik stekne potrebna znanja i veštine u vezi sa bezbednošću i zaštitom na radu na mašinama za obradu materijala, osnovama tehnologija obrade rezanjem, planiranjem i organizacijom proizvodnje, upoznavanjem elemenata mašine, alatki i upravljačkim sistemom i osnovama programiranja i obrade na „CNC“ mašinama i alatkama (strugovi, glodalice).
Obim obuke: 160 časova.

Cilj i svrha:
Osposobljavanje lica za pripremanje, montiranje i održavanje solarnih fotonaponskih panela.
Program služi stručnom osposobljavanju, usavršavanju, unapređivanju zapošljivosti i prilagođavanju potrebama tržišta rada.

Nastavne teme:

 • Osnove elektrotehnike;
 • Uvod u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije;
 • Preduzimanje mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i zaštita životne sredine;
 • Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije;
 • Fotonaponski paneli;
 • Priprema, montaža i održavanje solarnih fotonaponskih panela;
 • Poslovna komunikacija sa klijentima, kolegama i nadređenima;
  Obim obuke: 150 časova

Program služi stručnom osposobljavanju, usavršavanju, unapređivanju zapošljivosti, prilagođavanju potrebama tržišta rada i usmeravanju lica u vezi sa montažom solarnih kolektorskih sistema.
Cilj programa je osposobljavanje lica za pripremanje, montiranje i održavanje solarnih kolektorskih sistema.

Nastavne teme:

 • Uvod u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije;
 • Osnovi termodinamike;
 • Solarni kolektori;
 • Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije;
 • Preduzimanje mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i zaštite životne sredine;
 • Priprema, montaža i održavanje solarnih kolektora.

Obim obuke: 226 časova