Druga grupa polaznika Obuke za rukovaoce aparatima za elektrolučno zavarivanje uspešno je završila obuku za koju je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama stekao status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).  Obuka je završena 30. maja 2024. godine, nakon čega su polaznicima dodeljena Uverenja o delimično savladanom standardu stručnih kompetencija u skladu sa kvalifikacijom Bravar zavarivač, za sledeće kompetencije: zavarivanje postupkom elektrolučnog zavarivanja, kontrola kvaliteta opreme prema propisima i noramtivima, kao i kontrola rada pri zavarivanju.

Edukativni centar poseduje zavarivačnicu sa 8 radnih mesta, od kojih je svako radno mesto opremljeno aparatom za elektrolučno zavarivanje uz svu neophodnu prateću opremu i materijal za rad. Pored toga, Edukativni centar je opremljen i najmodernijim simulatorom za zavarivanje koje je nabavio u sklopu IPA projekta pogranične saradnje na kom je bio partner, a zahvaljujući kome polaznici obuke za zavarivanje imaju priliku da se upoznaju sa različitim tipovima zavarivanja i pre samog ulaska u zavarivačnicu.

U toku obuke polaznici su stekli neophodna znanja i veštine, te dobili mogućnost angažmana u oblasti elektrolučnog zavarivanja.