Direktor Aleksandar N. Ašonja

Rođen 1976. godine u Novom Sadu.

Osnovne studije završio na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine na smeru Poljoprivredna tehnika i na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu 2008. godine na smeru za mašinsku struku.

Magistarske studije završio je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2006. godine, Katedra za Poljoprivrednu tehniku, smer Održavanje i pouzdanost poljoprivredne tehnike.

Doktorsku disertaciju je odbranio na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu 2013. godine, Katedra za Mašinsko inženjerstvo (odsek Industrijsko inženjerstvo).

Položio je stručne ispite u Inženjerskoj komori Srbije iz mašinske struke za oblast termotehnike, procesne tehnike, gasne tehnike i energetike i Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije za energetskog menadžera u oblasti opštinske energetike.

Poseduje licence za projektovanje iz oblasti termotehnike, procesne tehnike, gasne tehnike i energetike; za izvođenje radova iz oblasti termotehnike, procesne tehnike, gasne tehnike i energetike; i za obavljanje poslova energetskog menadžera za oblast opštinske energetike.

U različitim privrednim i obrazovnim subjektima (holding preduzeću, društvu sa ograničenom odgovornošću i javnoj agenciji) radi 23 godine. Od 2017. godine obavlja poslove Energetskog menadžera Grada Novog Sada, a od 2021. godine radi u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

Bio je učesnik na preko 20 naučno-stručnih projekata iz oblasti energetike. Takođe, iz iste oblasti, bio je angažovan kao ekspert/konsultant na projektima od strane UNDP Serbia, SKGO-a, GFA Consulting Group GmbH, itd.

Na više fakulteta je biran u naučna zvanja iz naučnih oblasti agronomija, tehnologija i inženjerski menadžment i mašinstvo. Redovni je profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, gde drži više predmeta na osnovnim i doktorskim studijama.

Kao autor i koautor objavio je oko 170 naučnih i stručnih radova, 14 knjiga i 4 tehnička rešenja. Poseduje indeks naučne kompetentnosti 307,5.

Redovni je član Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti (MIANU) i dopisni je član Akademije mašinskih nauka Srbije.

Recenzent je u više istaknutih međunarodnih naučnih časopisa. U slobodno vreme bavi se razvojem intelektualne svojine.

Oženjen je i otac je troje dece.