Direktor Aleksandar N. Ašonja

Rođen 1976. godine u Novom Sadu.

Osnovne studije završio na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine na smeru Poljoprivredna tehnika (prosek 8,22) i na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu 2008. godine na smeru za mašinsku struku (prosek 8,71).

Magistarske studije završio je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2006. godine, Katedra za Poljoprivrednu tehniku, smer Održavanje i pouzdanost poljoprivredne tehnike (prosek 10,00).

Doktorsku disertaciju je odbranio na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu 2013. godine, Katedra za Mašinsko inženjerstvo (odsek Industrijsko inženjerstvo).

Položio je stručne ispite u Inženjerskoj komori Srbije iz mašinske struke za oblast termotehnike, procesne tehnike, gasne tehnike i energetike i Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije za energetskog menadžera u oblasti opštinske energetike.

Poseduje licence iz mašinske struke za projektovanje iz oblasti termotehnike, procesne tehnike, gasne tehnike i energetike, za izvođenje radova iz oblasti termotehnike, procesne tehnike, gasne tehnike i energetike i za obavljanje poslova energetskog menadžera za oblast opštinske energetike.

U različitim privrednim subjektima radi 20 godina (2001 – 2004. a. d. Termoelektro Beograd, 2004 – 2016. NS – Termomontaža Novi Sad i 2016 – 2021. Agencija za energetiku Grada Novog Sada).

Na više fakulteta je biran u naučna zvanja iz naučnih oblasti agronomija, tehnologija i inženjerski menadžment i mašinstvo.

Kao autor i koautor objavio je oko 130 naučnih i stručnih radova (12 radova na SCI listi), 13 monografija i 4 tehnička rešenja. Poseduje indeks naučne kompetentnosti 281.

Osnivač je i predsednik Upravnog odbora „Srpskog akademskog centra” – Udruženja intelektualaca za razvoj nauke u Srbiji, Novi Sad. Osnivač je, izdavač i zamenik glavnog urednika u naučnom časopisu “Applied Engineering Letters” koji je referisan u 28 elektronskih baza i u Scopus bazi.

Recenzent je u više istaknutih međunarodnih naučnih časopisa.

Učestovao je u realizaciji više domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata.

Redovan je član Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti za tehničko-tehnološku naučnu oblast.

Oženjen je i otac je troje dece.