O nama

Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama osnovan je od strane Vlade AP Vojvodine 14. jula 2010. godine kao institucija čija je primarna delatnost neformalno obrazovanje i stručno usavršavanje odraslih i važi za jednu od najmodernijih obrazovnih ustanova u Srbiji i regionu.

U našem višegodišnjem radu uspešno smo obučili preko deset hiljada lica kroz više od četrdeset programa obuka raznih profila delatnosti.

Naš primarni cilj je prevencija dugoročne nezaposlenosti, kao i pomoć u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva.

Na nama je da pružimo kvalitetno obrazovanje kroz praktično orijentisane obuke koje su prilagođene aktuelnim potrebama u privredi.

Raspolažemo sa moderno opremljenim multifunkcionalnim učionicama, salama za sastanke, halom koja je opremljena savremenim mašinama i alatima, restoranom koji se ujedno koristi za obuke polaznika, preko pedeset računara za obuke iz oblasti informacionih tehnologija, dva bagera i kamionom za obuku naših polaznika, kao i sa smeštajnim kapacitetom od četrdeset tri ležaja.

Neke od obuka koje smo realizovali i koje realizujemo su: Obuka za početnike u poslovanju, marketing, menadžment i poslovanje u turizmu, komunikologija, bezbednost i zaštita na radu, pružanje prve pomoći, vođenje poslovnih knjiga, osnovna informatička obuka, engleski jezik, nemački jezik, itd.

Sa Informatikom AD smo, pored ostalih projekata i oblika saradnje, učestvovali u kreiranju programa kurseva za stručno i kontinuirano usavršavanje zaposlenih u lokalnim samoupravama i organima Autonomnih pokrajina – „Edukacija za modernu lokalnu samoupravu (EDUMLOS)“. U okviru programa realizuju se raznovrsne grupe obuka u okviru šest grupa: unapređenje rada lokalne samouprave, marketing lokalne samouprave, ljudski kapital lokalne samouprave, engleski jezik, upravljanje kvalitetom u lokalnoj samoupravi i IT kursevi i IT rešenja za lokalnu samoupravu.

U stalnoj smo saradnji i koordinaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam na polju edukacije i neformalnog obrazovanja odraslih, kao i sa filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine.