Category: Обуке

Језици

Интензивни курс немачког језика Намењен је полазницима који досада нису имали прилику да уче немачки језик. Интензивни курс немачког језика…

Бизнис обуке

Обука за почетнике у бизнису Обучава почетнике, уводи их у иновације, стандарде квалитета и заштите животне средине. Упознаје их са…

Привреда

Обука за браваре Обука омогућава стицање теоријских и практичних знања и вештина неопходних за самостално обављање послова бравара. Структура обуке…