Category: Obuke

Jezici

Intenzivni kurs nemačkog jezika Namenjen je polaznicima koji dosada nisu imali priliku da uče nemački jezik. Intenzivni kurs nemačkog jezika…

Biznis obuke

Obuka za početnike u biznisu Obučava početnike, uvodi ih u inovacije, standarde kvaliteta i zaštite životne sredine. Upoznaje ih sa…

Privreda

Obuka za bravare Obuka omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština neophodnih za samostalno obavljanje poslova bravara. Struktura obuke…