Juče, 27.04.2023. godine, su potpisani ugovori između Grada Novog Sada – Gradske uprave za privredu, Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine i Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

Potpisani ugovori se odnose na realizaciju obuke za ličnog pratioca deteta, pasoš kompetencijа, knjigovodstvo, montere solarnih fotonaponskih sistema, kao i sledeće akreditovane obuke (obuke koje imaju status JPOA) koje će ove godine prvi put biti realizovane: obuka za rukovaoca aparatima za elektrolučno zavarivanje, obuka za rukovaoca bagerom i utovarivačem i obuka za rukovaoca viljuškarom.

Nakon kraćeg sastanka koji je održan sa predstavnicima Gradske uprave za privredu koje je predvodio v.d. načelnika Saša Bilinović, predstаvnicima Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine na čelu sa v.d. direktora Dejanom Avdalovićem kao i  predstavnicima Edukativnog centra na čelu sa v. d. direktora Aleksandrom N. Ašonjom, potpisani su ugovori o međusobnoj saradnji koji za cilj imaju obučavanje nezaposlenih lica kako bi brže i lakše došli do posla.

Sredstva za obuke obezbeđena su Odlukom budžeta Grada Novog Sada za 2023. godinu, a namenjena su za mere aktivne politike zapošljavanja Akcionim planom zapošljavanja za tekuću godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 3.150.000,00 dinara namenjena su za obuke nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije Grada Novog Sada.