Treći nacionalni dijalog javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – drugih organizacija i poslodavaca, čiji organizator je Agencija za kvalifikacije, uz podršku Projekta ,,Znanjem do posla“ (E2E), održan je u četvrtak i petak, 23. i 24. marta 2023. godine, u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

Prvog dana skupa prisutnima su se obratili direktor Agencije za kvalifikacije prof. dr Časlav Mitrović, kao i direktor Edukativnog centra prof. dr Aleksandar N. Ašonja, koji su upoznali učesnike sa dosadašnjim rezultatima rada svojih ustanova, ali se i osvrnuli na buduće planove i ciljeve koje bi želeli da postignu u pogledu neformalnog obrazovanja odraslih u Republici Srbiji.

Nakon toga, učesnike je pozdravio član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević, osvrnuši se na saradnju Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada i Edukativnog centra koja traje još od 2020. godine. Na osnovu Akcionog plana zapošljavanja Grad Novi Sad svake godine izdvaja značajna sredstva za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja u okviru kojih se nalazi i finansiranje određenog broja obuka Edukativnog centra koje za cilj imaju obučavanje mladih ljudi kako bi im se pomoglo da se prekvalifikuju i zaposle.

Na samom kraju uvodnih obraćanja, učesnike skupa pozdravio je potpredsednik Vlade Vojvodine Branko Ćurčić, istakavši značaj osnivanja Edukativnog centra kome je jedan od osnovnih ciljeva prevencija dugoročne nezaposlenosti kroz pomoć pri neformalnom obrazovanju i stručnom usavršavanju odraslih kako bi brže i lakše došli do posla, ali i pomoć razvoju preduzetništva kroz smanjenje negativnih posledica sporih promena obrazovnog sistema i omogućavanje bržeg školovanja određenih obrazovnih profila traženih od poslodavaca.

Potpredsednik Vlade Vojvodine se naročito osvrnuo na značaj akreditacije obuka za obrazovanje odraslih kako bi polaznici, ali i njihovi budući poslodavci, imali garanciju kvaliteta znanja i veština stečenih na obukama koje su pohađali u Edukativnom centru, naglasivši kako je cilj Vlade Vojvodine da u narednom periodu podrži akreditaciju i sprovođenje što većeg broja akreditovanih obuka u Edukativnom centru.

U okviru skupa koji je trajao dva dana prisutnima su predstavljeni dosadašnji rezultati na uređenju sistema neformalnog obrazovanja odraslih u Republici Srbiji. Učesnici skupa upoznati su sa koracima i procedurama za akreditaciju programa obuka, standardom kvalifikacije kao osnovom za izradu programa i postupcima samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja kao garancijama kvaliteta i održivosti rada JPOA. Zainteresovane organizacije imale su priliku da prisustvuju radionicama za pripremu predloga programa neformalnog obrazovanja odraslih u skladu sa novim Pravilnikom o pripremi predloga programa karijernog vođenja i savetovanja. Pored toga, predstavnici ključnih partnera uključenih u implementaciju neformalnog obrazovanja odraslih u Republici Srbiji imali su priliku da diskutuju o pitanjima od ključnog značaja za rad JPOA.

Drugog dana skupa predstavljene su mogućnosti koje JPOA mogu imati od primene Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji, pozitivni aspekti akreditacije programa JPOA, ali i različiti pogledi na izazove pri akreditaciji programa JPOA.