Едукативни центар учествује у пројекту „Обучавањем до посла“ који је финансиран од стране Европске уније у оквиру програма регионално социјално економског развоја.

Пројекат има за циљ да допринесе развоју нових модула обука за конкурентна занимања на тржишту рада у Војводини, како би се ускладио однос између понуде и тражње за радном снагом.

Носилац пројекта је Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова.

У оквиру пројекта ће се вршити обуке за конкурента занимања у АПВ:

-завариваче, браваре, лимаре, зидаре, армираче, столаре, бетонирце, молере, рад на висини, руковаоце грађевинским машинама.

Током трајања обуке биће обезбеђен смештај полазника као и исхрана у Едукативном центру.