U ponedeljak i utorak, 29. i 30. aprila 2024. godine, u prostorijama kompanije „Tisza Automotive“ u Kikindi i Bečeju realizovana je obuka pod nazivom „Komunikologija u rukovođenju poslovanjem“. Realizaciji obuke prethodio je sastanak predstavnika Edukativnog centra i kompanije „Tisza Automotive“ koji je imao za cilj upoznavanje sa načinom poslovanja, proizvodnim procesom i izazovima sa kojima se ova renomirana kompanija susreće kako bi se u obuku radioničarskog tipa uvrstilo što više praktično primenljivih veština, znanja i stavova.

U toku dvodnevne obuke više od dvadeset polaznika/polaznica steklo je osnovna znanja i veštine iz oblasti komunikologije koje su neophodne za uspešno rukovođenje, a koje podrazumevaju sticanje osnovnih kompetencija za rukovođenje u različitim oblastima poslovanja. Reč je o novom programu obuke čiji se sadržaji odnose na značaj i proces različitih vrsta komunikacije, tipove i stilove rukovođenja, ulogu rukovodilaca u timskoj strukturi, a naročito na prepreke, prekide i konflikte u komunikaciji, sa akcentom na načine njihovog prevazilaženja, a koji se mogu primeniti u različitim oblastima poslovanja.

Realizacijom ove obuke nastavlja se dugogodišnja uspešna saradnja Edukativnog centra i kompanije  „Tisza Automative“.