U organizaciji Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) uz finansijsku podršku Vlade Švedske – Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a u okviru regionalnog projekta posvećenog rodno odgovornom budžetiranju (ROB) pod nazivom „Transformativno finansiranje za unapređenje rodne ravnopravnosti: ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na zapadnom Balkanu“, 9. i 10. maja 2024. godine u hotelu „Movenpick Fruške Terme“ u Vrdniku održana je obuka posvećena sprovođenju ex-post analize rashoda.

Cilj obuke bio je unapređenje veština i produbljivanje razumevanja ex-post rodne analize rashoda nakon sprovođenja aktivnosti, osiguravajući na taj način da se rodna perspektiva uzme u obzir kod procene uticaja programa na rodnu ravnopravnost i usklade alokacije u budžetu, a sve u skladu sa Zakonom o budžetskom  sistemu, koji propisuje i rodnu analizu rashoda i prihoda.

Obuci su prisustvovali državni službenici/ce koji su uključeni u planiranje i finansiranje programa i politika u ministarstvima, pokrajinskim sekretarijatima i različitim institucijama, kao i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, a predstavnica Edukativnog centra na ovoj obuci bila je Vera Čurić, rukovoditeljka grupe za izdavačku delatnost i podršku poslovanju, koja je ujedno i lice zaduženo za sprovođenje principa rodne ravnopravnosti.