Potpisan Memorandum o saradnji između Edukativnog centra, Vojvođanskog metal klastera i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

U skladu sa strateškim opredeljenjem republike Srbije o uključivanju u procese evropskih integracija, jačanju regionalne saradnje, uz rešenost da se unapredi saradnja i doprinese ekonomskom i društvenom razvoju potpisan je Memorandum o saradnji između Edukativnog centra, Vojvođanskog metal klastera i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Cilj saradnje proističe iz projekta Vojvođanski metal klaster, a posebno obuhvata jačanje javnog i privatnog partnerstva, unapređenje konkurentnosti privrede AP Vojvodine, saglasno potrebama evropskih integracija, usklađivanje procesa i informisanja, usklađivanje programa, projekata i aktivnosti lokalnog i regionalnog razvoja.

Potpisnici ovog sporazuma će ostvarivati saradnju i razmenu informacija organizovanjem redovnih susreta u vezi sa aktivnostima koje se odnose na pripremu i implementaciju projekata u vezi u oblasti unapređenja metalskog sektora u APV, organizovanjem obuka i organizovanjem skupova u cilju promocije regionalnog razvoja i procesa evropskih integracija.