Obuka u Edukativnom centru

U Edukativnom centru se vrši i obuka nezaposlenih lica prema zahtevu i potrebama poslodavca.

Poslodavac može izvršiti odabir polaznika koji će pohađati obuku i sa kojima će biti zasnovan radni odnos nakon završene obuke.

Uslov je da polaznici budu prijavljeni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sve informacije u vezi dostupnih obuka i prijave mogu se dobiti na telefon:

021/ 494- 338 ili 021/494-339

Prijavljivanje na određenu obuku moguće je putem online formulara ili u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje.