Obuka za zavarivače

May 17, 2012

U toku je Obuka za zavarivače za koju su polaznici selektovani u saradnji sa NSZ. Obuku pohađa 9 polaznika koji će po završetku obuka dobiti odgovarajuće sertifikate i biti osposobljeni za samostalno obavljanje zavarivačkih poslova. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela na kojima se stiču znanja u oblastima zavarivanja, elektro-zavarivanja i elektrolučnog zavarivanja. Na obuci se polaznici upoznaju i sa osnovama zaštite na radu, opremom za rad i zavarima. Obuka je deo projekta „Obučavanjem do posla“ u okviru programa regionalno socijalno-ekonomskog razvoja koji finansira Evropska unija.