Educational Center

Запослени у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама су обучени за
обављање послова Интерне провере према ISO 9001:2008 i ISO 19011:2011. Обука је одржана у BSC
центру од 08. до 11. Априла 2013. Учествовањем и полагањем испита на семинару стекли су знања
потребна за обављање интерних провера што су потврдили организатори и предавачи семинара Др Војислав
Вулановић, Др Бато Камберовић, Др Драгољуб Шевић и Мр Срђан Вулановић. Овом обуком запослени
побољшавају продуктивност Едукативног центра у ком је у току успостављање стандарда политике
квалитета и стандарда заштите животне средине.