Obuka

Сарадња Едукативног центра и USAID-а се унапређује и обогаћује. У марту и априлу 2013. године у просторијама Едукативног центра одржана су два дводневна семинара за обуку саветника каријерног вођења и саветовања, међу којима су најзаступљенији били психолози и педагози. Обуку су похађали и запослени у Едукативном центру, у оквиру планираних активности за успостављење центра за каријерно саветовање.

Каријерно вођење и саветовање:

Оспособљава појединце да планирају своје образовање, обуку и рад;
– Помаже образовним институцијама да квалитетно мотивишу појединце у преузимању одговорности за властито образовање и рад;
– Помаже предузећима и организавијама да мотивишу своје запослене за даље образовање, обучавање и проналажење адекватног радног места, као и професионално напредовање;
– Доприноси развоју локалне, регионалне и националне економије кроз развој радне снаге.

Каријерно вођење и саветовање воде саветници у оквиру различитих, организованих и систематичних институција, а њихова основна карактеристика је темељна информисаност. То значи да је информисање саставни део укупног система или услуге каријерног вођења и саветовања.

Каријерно информисање помаже појединцу да:

– Планира будући процес учења и каријерне путеве и
– Повезује стилове живота с пофесионалним одлукама које треба да донесе.

У складу са променама у економији и организацији рада у савременом свету, мења се и приступ доношењу каријерних одлука. Више се не бира посао за цео живот, већ се увиђа да се различите каријерне одлуке морају доносити током читавог радног века (и дуже) и да појединци у животу пролазе кроз различите развојне фазе, у којима се мењају њихове улоге и одговорности. Каријерни саветник не нуди „готова“ решења у виду одговора на стандардизованим тестовима који ће појединцу рећи којим послом треба да се бави, већ настоји да му помогне да развије вештине и способности захваљујући
којима ће преузети одговорност за своје (каријерне) одлуке и постати свеснији ресурса које има на располагању на путу ка остварењу својих циљева и жеља.

USAID пројекат одрживог развоја је петогодишњи пројекат Америчке агенције за међународни развој који подржава локалне самоуправе, приватни сектор и цивилно друштво да унапреде ефикасност и остваре економију обима кроз међуопштинску сарадњу, са циљем убрзаног економског развоја. Кључне активности пројекта усмерене су на подршку отварању нових радних места и смањење незапослених у регионима. Пројекат пружа стручно-саветодавну помоћ и обездеђује бесповратна финансијска средства.

У оквиру активности унапређења знања и вештина младих и њиховог запошљавања USAID пројекат одрживог локалног развоја, урадио је архитектонско решење за Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама који обучава полазнике у вештинама које послодавци тренутно највише траже и помаже младима да стекну неопходна практична знања те се у складу са тим уклапа у пројекат USAID-a.