Обука за пружање прве помоћи одржана је 1. и 2. марта у Едукативном центру за обуке у
професионалним и радним вештинама. Осим полазника обуку су похађали и успешно завршили и запослени
у Едукативном центру што је потврђено и одговарајућим сертификатом. Обуку је похађало укупно 
30 полазника. На овај начин побољшана је превенција и здравствена заштита, као и заштита на раду свих 
полазника и запослених у Едукативном центру.