Први циклус обука за руковаоце грађевинским машинама у Едукативном центру одржао се од
11.02.2013. до 01.04.2013., док је други започео 01.04 и трајаће до 18.05.2013. године. Полазници су
селектовану у сарадњи са НСЗ. Први курс је завршило 14 полазника који су оспособљени за самостално
руковање грађевинским машинама, док је у другој групи њих 13, по успешном завршетку они ће
такође добити одговарајућа знања и потврде за то. Обука се састоји из теоријског и практичног дела где
се полазници упознају са алатима, њиховим карактеристикама и употребом, затим са командама за
вожњу и њиховом управљањем и стабилизацијом машина. Вежба се и ради проходност машина, утовар
и истовар са кашиком, рад са палетама, постављање машина на различитим теренима и подлогама и
практичан рад са копачем и виљушкаром. Обука је део пројекта „Обучавањем до посла“ у оквиру
програма регионално социјално-економског развоја који финансира Европска унија.