Obuka

Обука за почетнике у бизнису

Обучава почетнике, уводи их у иновације, стандарде квалитета и заштите животне средине. Упознаје их са правилима извоза, маркетинга и управљањем пројектима, након чега незапослена лица добијају неопходна сазнања за покретање властитог посла. Више о обуци и пријава.

Обука из књиговодства

Циљ обуке је стицање базичних знања из области рачуноводства и књиговодства, зарада новчаних токова и оспособљавање полазника за самостално обављање једноставних операција у домену рада књиговође уз помоћ савремене информационе технологије. Више о обуци и пријава.