Успешно је завршена Обука за зидаре за коју су полазници селектовани у сарадњи са НСЗ. Обуку је похађало 5 полазника који су оспособљени за самостално обављање зидарских послова и они ће добити одговарајућих сертификате. Обука се састојала из теоријског и практичног дела, на којима су стечена знања о основама грађевинарства, елементима зграда, врстама малтера, поступак малтерисања, затим врсте зидова и стубова, као и блокова. Такође су стечена знања о основама техничког цртања и читања планова. Изучено је обрачунавање утрошка материјала и израда предрачуна. На крају је извршена обука санације и рушења објеката и примена заштитних мера. … Обука је део пројекта „Обучавањем до посла“ у оквиру програма регионално социјално-економског развоја који финансира Европска унија.