Прва група полазника Обуке за молере која се одвијала у оквиру Едукативног центра је успешно завршила обуку. Обуку је похађало 6 полазника који су селектовани заједно са НСЗ, они ће добити одговарајуће сертификате за самостално обављање молерских послова. Обука се састојала из теоријског и практичног дела на којима се стичу знања о основама грађевинских објеката и врстама радова, заштити на раду, теорији боја – познавања техника мешања боја, слагања и употребе у простору и врсте премаза, алатима и прибору за рад, бојење зидова и плафона и дрвених и металних површина. Одмах по завршетку прве групе Едукативни центар је покренуо обуку за другу групу молера. Обука је део пројекта „Обучавањем до посла“ у оквиру програма регионално социјално-економског развоја који финансира Европска унија.