Опис пројекта поднетог у оквиру Програма друштвено економског развоја 2 Европске уније (Regional Socio-economic Development Programme 2 – RSEDP2)

Назив пројекта: „Обучавањем до посла: Нови модули у оквиру Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама“

Трајање пројекта: 24 месеца

Подносилац пројекта: Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова Владе АП Војводине

Партнери:

  • Центар за стратешко економска истраживања „Војводина-CESS“, Нови Сад
  • Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
  • Регионална развојна асоцијација Бачке, Нови Сад
  • Регионална развојна асоцијација Срема, Рума
  • Центар за друштвено еконономски развој – Банат, Зрењанин
  • Привредна комора Војводине, Нови Сад
  • Факултет техничких наука, Нови Сад
  • Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

Кратак опис пројекта:

Пројекат има за циљ да допринесе развоју нових модула обуке за дефицитарна занимања на тржишту рада у Војводини како би ускладио однос између понуде и тражње за радном снагом на територији покрајине.