У току је Обука за армираче за коју су полазници селектовани у сарадњи са НСЗ. Обуку похађа 5 полазника који ће по завршетку добити одговарајуће сертификате и бити оспособљени за самостално обављање послова армирача. Обука се састоји  из теоријског и практичног дела, на којима се стичу знања о грађевинској струци, грађевинским објектима и основним групама грађевинских радова. Полазници се  такође упознају са основама техничког цртања и читања планова и сазнањима у спровођењу и унапређивању безбедности и здравља на раду. Затим се стичу знања о изворима опасности у оквирима радне средине и могућностима заштите, те прихватање сазнања о неопходности примене заштитних мера. Обука је део пројекта „Обучавањем до посла“ у оквиру програма регионално социјално-економског развоја који финансира Европска унија.