У току је Обука за завариваче за коју су полазници селектовани у сарадњи са НСЗ. Обуку похађа 9 полазника који ће по завршетку обука добити одговарајуће сертификате и бити оспособљени за самостално обављање заваривачких послова. Обука се састоји из теоријског и практичног дела на којима се стичу знања у областима заваривања, електро-заваривања и електролучног заваривања. На обуци се полазници упознају и са основама заштите на раду, опремом за рад и заварима. Обука је део пројекта „Обучавањем до посла“ у оквиру програма регионално социјално-економског развоја који финансира Европска унија.