Partneri smo na projektu “Inovativni sistem za unapređenje znanja I veština – znanje svima” koji je finansiran od strane IPA Programa Evropske unije “Socijalno ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji” i Austrijske razvojne agencije.

Po ovom projektu planirano je da se obuči ukupno 290 nezaposlenih lica na obukama za kuvara, pekara, poslastičara, stari zanati, zatim obuke vezane za marketing, menadžment I poslovanje u turizmu, preduzetništvo I inovacije, engleski I nemački jezik. Takođe cilj projekta je i uspostavljanje učenja na daljinu (“long distance learning”) putem koga će još 300 ljudi biti u mogućnosti da pohađa I uspešno završi naše obuke.